Tuotamme asiakkaillemme toimivan ICT-ympäristön, joka mahdollistaa asiakkaan keskittymisen ydintehtäviinsä. Palvelumme kautta saat ICT-infrastruktuurin ja palvelut, jotka takaavat saumattoman toiminnan jatkuvuuden.

Tietojärjestelmäpalvelu

Tuotamme kokonaispalvelua, johon kuuluvat palvelimet, sovellukset, liittymät sekä tietokanta kokonaisuudessaan. Tietojärjestelmäpalveluumme sisältyy:

  • Tietojärjestelmien asennukset, päivitykset sekä ylläpito
  • Häiriötilanteiden selvittäminen ja tiedottaminen asiakkaalle
  • Tietojärjestelmien hankintaan liittyvät asiantuntijapalvelut

Sovimme tarkemmin tietojärjestelmäkohtaisesti palvelun sisällöstä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Tietojärjes

Integraatiopalvelu

Integraatio tarkoittaa eri ikäisten ja eri teknologioilla toteutettujen järjestelmien liittämistä toisiinsa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Järjestelmien integraatio mahdollistaa tiedon kulkemisen sekä tiedon liittymisen toisiin järjestelmiin.

Integraatiopalveluumme sisältyy:

  • Tiedostojen siirtäminen turvallisesti järjestelmästä toiseen
  • Eri järjestelmien välisen tiedonsiirron automatisointi

Palvelun avulla toteuttaa esimerkiksi henkilöstö- ja taloudenohjausjärjestelmien vaatimat sisäiset ja ulkoiset tiedonsiirrot. Lähtökohdat palvelulle ovat turvallisuus, tehokkuus ja luotettavuus.

Integraat

Kapasiteetti- ja pilvipalvelu

Kapasiteettipalvelut sisältävät tietoliikenteeseen, palvelimiin, tallennusjärjestelmiin, tietokantoihin ja työryhmäratkaisuihin liittyvät palvelut.

Kapasiteettipalvelut takaavat toiminnan jatkuvuuden ja häiriöhallinnan turvaamisen ympäri vuorokauden. Kustannustehokas korkean käytettävyyden palvelu tarjoaa konkreettisia hyötyjä:

  • Päivitykset hoidetaan palveluna
  • Tietojen varmuuskopiointi tapahtuu automaattisesti ja kaikki tiedostot ovat turvassa arkistossa
  • Kaikki palvelut on kahdennettu ja toimintavarmuus on taattu
  • Henkilöstö voidaan vapauttaa järjestelmän ylläpidosta asiakaspalveluun tai muihin tehtäviin

Kapasiteetti