Tietoverkko- ja tietoliikenneyhteyksiin kannattaa panostaa! Toimitamme asiakkaillemme luotettavat tietoverkko- ja tietoliikennepalvelut, jotka mahdollistavat käyttäjien pääsyn tietojärjestelmiin ja tietoihin sekä työskentelyn eri paikoista ja eri päätelaitteilla.

Tietoverkko- ja tietoliikennepalvelut – yhteydet kuntoon ketterästi

Hyvät tietoverkko- ja tietoliikenneyhteydet ovat elinehto nykypäivän työelämässä. Yhteiskunnan digitalisoituessa kannattaa pitää huolta, että tietoverkko ja sen toimintavarmuus vastaa esimerkiksi yleistyvän monipaikkaisuuden vaatimuksia. Savon ICT-palvelut Oy tuottaa omistaja-asiakkailleen toimintavarmat ja turvalliset tietoverkot ja tietoliikenneratkaisut!

Tietover

Tietoliikenne

Toimivat ja oikein mitoitetut tietoverkkoyhteydet ovat kilpailuetu. Rakennamme asiakkaan tarpeisiin sopivan verkkoratkaisun, joka tukee esimerkiksi etätyön ja liikkuvan työn vaatimuksia.

Tietoverkkopalveluumme sisältyy:

Verkkoyhteyden asiakkaan käytössä oleviin laitteisiin, kuten työasemiin, verkkotulostimiin, monitoimilaitteisiin sekä tietojärjestelmiin. Yhteys tarkoittaa yhteyttä esimerkiksi työasemilta palvelimille, monitoimilaitteille ja internetiin.

  • Verkkoyhteyden asiakkaan käytössä oleviin laitteisiin, kuten työasemiin, verkkotulostimiin, monitoimilaitteisiin sekä tietojärjestelmiin. Yhteys tarkoittaa yhteyttä esimerkiksi työasemilta palvelimille, monitoimilaitteille ja internetiin.

  • Lähiverkkoyhteydet kiinteänä tai osittain langattomana. Verkkopalvelun laitteet, kuten reitittimet ja kytkimet sijoitetaan sellaisiin lukittuihin tiloihin, jonne ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

  • Verkon suunnittelu, aktiivilaitteiden elinkaaripalvelut, asennukset ja päivitykset sekä virtuaaliverkkojen määritykset. Palvelumme huolehtii kokonaisvaltaisesti verkkoyhteyksiin liittyvistä huolto- ja asennustöistä.

  • Verkkoinfrastruktuurin hallinta eli verkon aktiivilaitteiden valvonta, dokumentointi ja laiterekisterin ylläpito. Savon ICT-palvelu Oy huolehtii verkon aktiivilaitteista sekä niiden hankinnasta ja ylläpidosta.

  • Toimivat tietoliikenneyhteydet mahdollistavat työn sujuvuuden kiireenkin keskellä. Tuotamme sekä yksittäiset yhteydet että laajat eri toimipisteiden väliset verkkoratkaisut asiakkaiden tarpeisiin.

Tietoliik